Polityka Prywatności

1. Kto jest Administratorem danych osobowych Strony Internetowej?

Administratorem danych osobowych Strony Internetowej (dalej: Administrator): MITSUI HIGH TEC (EUROPE) SP Z O O (KRS: 0000750437, NIP: 5252764857, REGON: 381417489)

Mitsui High-tec (Europe) Sp. z o.o. jest także Administratorem danych osobowych wprowadzanych do formularzy kontaktowych, wskazanych szczegółowo w pkt. 2

2. Jakie dane oraz w jakim celu wykorzystuje Storna Internetowa?

2.1 Formularze kontaktowe dostępne na stronie mitsui-high-tec.eu

W celu zapewnienia Państwu możliwości kontaktu na Stronie Internetowej udostępniono formularze kontaktowe opisane szczegółowo poniżej. Strony Internetowe wykorzystują jedynie Państwa dane osobowe dobrowolnie wprowadzone do wskazanych niżej formularzy kontaktowych.

Użytkownik jest niniejszym informowany, że jego dane osobowe pozyskane za pośrednictwem formularzy kontaktowych, dotyczących usług spersonalizowanych lub jakichkolwiek innych kwestionariuszy są przetwarzane przez firmę Mitsui High-tec(Europe) w sposób automatyczny. Pozyskane w ten sposób informacje są całkowicie poufne i przeznaczone wyłącznie do użytku pracowników poszczególnych działów firmy Mitsui High-tec(Europe) .Niektóre szczegółowe informacje pozyskiwane za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na witrynie są obowiązkowe: Name , Email, Comment or Message. Jeżeli wymagane informacje nie będą wprowadzone prawidłowo, żadne dane nie zostaną przesłane do firmy Mitsui High-tec(Europe). Podanie danych zawartych w formularzu kontaktowym jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości skontaktowania się z Państwem przez Mitsui High-tec(Europe).

3. Polityka Stosowania Cookies

Mitsui High-tec(Europe) Sp. z o.o. – administrator stron internetowych w domenie mitsui-high-tec.eu może stosować pliki „cookies”. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Stosowane są, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie ze strony internetowej, może jednak spowodować utrudnienia.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

4. Uaktualnienia Polityki Prywatności

Strona Internetowa zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Strony Internetowej lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

5. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu:

contact@mitsui-high-tec.com